Czyżby sukces!!!

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą latami walczyło o to rozporządzenie - czyżby się udało!!!!! Mam nadzieję, że przepis wejdzie w życie - wielkie byłoby to bezpieczeństwo dla mukolinków.

Domowa antybiotykoterapia dożylna możliwa w Polsce

Polska bliżej Europy w standardach leczenia mukowiscydozy. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające domową antybiotykoterapię dożylną chorych na mukowiscydozę.

20 września 2012 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podpisał rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w którym znalazło się nowe świadczenie: „Domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą”. Dzięki temu chorzy na mukowiscydozę w Polsce, podobnie jak w większości krajów Europy Zachodniej, będą mogli przyjmować antybiotyki dożylne w domu, a nie jak dotychczas wyłącznie w szpitalu. Podawanie antybiotyków dożylnych w warunkach domowych jest bezpieczniejsze niż leczenie szpitalne - pozwala na uniknięcie ryzyka bakteryjnego zakażenia krzyżowego, a przez to na poprawę jakości i długości życia chorych, przez co stanowi prawdziwy przełom w systemie leczenia mukowiscydozy w Polsce.

W większości Polskich szpitali brakuje odpowiednich warunków sanitarnych i nie ma możliwości izolacji i segregacji chorych przewlekle zakażonych, dlatego najistotniejszym problemem, jakiego doświadczają chorzy na mukowiscydozę w związku z hospitalizacją jest ryzyko występowania zakażeń krzyżowych, często szczepami bakterii wielolekoopornych. Skutkuje to zwiększeniem tempa progresji choroby i skróceniem czasu przeżycia chorych. Domowa antybiotykoterapia dożylna pozwala rozwiązać ten problem i jest tańsza niż leczenie w szpitalu. Szacuje się, że dzięki możliwości leczenia części chorych w warunkach domowych w systemie mogą zostać wygenerowane roczne oszczędności rzędu około 3-4 mln zł.

- Korzyści z domowego leczenia chorych na mukowiscydozę są niezaprzeczalne. Jest ono od lat 80-tych XX w. powszechnie stosowane w takich krajach jak USA, Australia oraz w krajach Europy Zachodniej, w tym m.in. w Szwecji, Anglii, Belgii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, dlatego wraz ze środowiskiem lekarzy od wielu lat zabiegaliśmy o uruchomienie tego świadczenia w Polsce - podkreśla Dorota Hedwig, Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

Pomimo wątpliwości prawnych dotyczących możliwości stosowania leków zarejestrowanych do leczenia w lecznictwie zamkniętym Ministerstwo Zdrowia uznało liczne argumenty przemawiające za wdrożeniem dożylnej antybiotykoterapii domowej przedstawiane od wielu lat przez całe środowisko związane z mukowiscydozą, w tym przede wszystkim fakt spodziewanego obniżenia kosztu leczenia jednego epizodu zaostrzenia oskrzelowo-płucnego o ok. 4.000 PLN oraz zmniejszenia zapotrzebowania na dostępność miejsc w szpitalach. W trakcie rozmów z Ministerstwem Zdrowia rodziny chorych podkreślały również, iż przebywanie chorego w domu w czasie leczenia nie tylko jest bezpieczniejsze, ale również zmniejsza obciążenie psychologiczne pacjentów i ich rodzin, umożliwia prowadzenie normalnego trybu życia, kontynuację nauki, pracy, a zatem wpływa na zdecydowaną poprawę jakości życia chorych.

Większość chorych na mukowiscydozę z przewlekłymi zakażeniami płuc jest średnio jeden raz na kwartał poddawanych dwutygodniowemu leczeniu antybiotykami dożylnymi w warunkach szpitalnych. Częstość hospitalizacji zwiększa się wraz z postępami choroby i wiekiem. Z wyliczeń Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy wynika, że średnio rocznie w Polsce wykonywanych jest łącznie około 2400 takich hospitalizacji.

Wniosek o opracowanie świadczenia został opracowany i był stale konsultowany z Polskim Towarzystwem Mukowiscydozy, organizacją zrzeszającą lekarzy, i stowarzyszeniem pacjentów - Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą.

 

 

Felka

26.09.2012. 08:27

Komentarz

synowa 27.09.2012. 11:02

Kochana moja Weroniko!!!

Nie masz za co mi dziękować. Zrobię dla Was wszystko co mogę.... Dlaczego???? Ty już dobrze wiesz dlaczego....... :)))))) całuję mojego Królewicza najmocniej. Ciebie oczywiście też. Jestem przy Was zawsze, bez względu na to gdzie akurat jestem :)))

Dodaj komentarz

Wypełnij formularz, pola z gwiazdką muszą zostać wypełnione!

:

:

:


wykonanie: SERWIS mukowiscydoza | Mapa strony | Loguj | Odwiedzin: Teraz: 1 | Dzisiaj: 1 | Wczoraj: 9 | Wszystkich: 157860